Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

 1. BENDROS NUOSTATOS

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.old-town.lt Taisyklės:

 • Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklėmis”), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimas yra varnelės uždėjimo veiksmas, atliekamas perskaičius šias old-town.lt internetinėje parduotuvėje pirkimo pardavimo Taisykles, yra teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas bei tvarką, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, šalių atsakomybes bei kitas su Prekių pirkimu – pardavimu www.old-town.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
 • Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę išsirinkti ir užsakyti prekes iš parduotuvės www.old-town.lt bet kuriuo paros metu, septynias dienas per savaitę.
 • parduotuvėje prekyba vykdoma ir nupirktos Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Pirkimo – pardavimo
  Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės
  aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.
 • Pirkti Prekes Parduotuvėje www.old-town.lt turi teisę:
 • Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis arba yra emancipuoti;
 • Juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus.
 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
  • Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės yra pirkimo – pardavimo sutartis.
  • Užsakymo patvirtinimo puslapyje pažymėjus, kad Pirkėjas susipažinęs su apsipirkimo el. parduotuvėje old-town.lt Taisyklėmis, yra sudaroma Pirkimo – pardavimo sutartis. Ją rekomenduojame ne tik perskaityti, bet ir atsispausdinti.
  • Pirkimo – pardavimo sutartis įsigalioja gavus pranešimą iš banko apie apmokėjimo patvirtinimą.
 1. PIRKĖJO PAREIGOS

3.1. Sukūręs el. parduotuvėje www.old-town.lt  savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@old-town.lt

3.2. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje  bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape kainą už prekes per nustatytą terminą. 

3.4. Pirkėjas už prekes moka bankiniu pavedimu, užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių
nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su
prekės pristatymu.

3.6. Jei dėl klaidingos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato
prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo
nuostolius.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

4.1.Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.old-town.lt nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei
   saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę
   sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  • Pardavėjas pasilieka teisę laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
   sąlygas arba jas panaikinti, platinti dovanų kuponus reklaminiais
   tikslais, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.
 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja parduotuvėje nustatytomis Taisyklėmis ir sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektronines parduotuvės www.old-town.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą neatskleidžiant Pirkėjo duomenų trečioms šalims.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu.
  • Pardavėjas garantuoja, kad prekės yra kokybiškos ir gaunamos tik iš oficialių atstovų arba tiesiogiai iš gamintojų.
  • Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti
   Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo
   dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo
   pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes, kai Pirkėjas jau yra sumokėjęs už prekes.
 1. PREKIŲ KAINOS
  • Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi). Pardavėjas parduoda Prekes parduotuvėje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje, informuojant apie pristatymo kainą.
  • Prekių kainos el. parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.
 1. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES
  • Pirkėjas už prekes atsiskaityti gali paprastu bankiniu pavedimu į įmonės sąskaitą.
  • Atsiskaitymai vykdomi naudojantis Lietuvos bankų interneto bankininkystės paslaugomis.
 1. PREKIŲ PRISTATYMAS
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis
   terminų. Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas po Pirkėjo apmokėjimo
   Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  • Užsakytos prekės interneto parduotuvėje old-town.lt yra pristatomos visoje Lietuvoje, siūlant tris skirtingus pristatymo būdus:
   • pristatymas į namus (Venipak” kurjerių tarnyba).
   • prekių atsiėmimas Omniva” , „LP Express“ paštomate
   • prekių atsiėmimas Old Town grožio namuose, adresu M. Daukšos g. 51/ Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas.
  • Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį, Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Tinklapyje Prekių užsakymo metu.
  • Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių
   priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu,
   Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui
  • Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra atsakingas.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
  • Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus Pirkėjas privalo nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
  • Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.
 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  • Šioje parduotuvėje įsigytos prekes keičiamos ir grąžinamos
   pagal Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintas Daiktų
   grąžinimo ir keitimo taisykles.
  • Jei prekę pagal įstatymus galima grąžinti, ji turi būti
   pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis, jeigu
   nesusitariama kitaip.
  • Taisyklių 10.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per septynias dienas nuo prekių pristatymo dienos. Punkte 10.2. numatytas prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kode
  • Kosmetikos prekės gali būti grąžinamos tik nekokybiškos.
  • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos;
  • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas;
  • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei
   Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę. Tuo atveju, Pardavėjas
   įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo kaštus Pirkėjui.
  • Prekė, kuri buvo sugadintos tyčia, yra negražinama.
  • Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus už grąžintas prekes per 5
   darbo dienas nuo prekių grąžinimo fakto tik į Pirkėjo nurodytą
   asmeninę atsiskaitomają sąskaitą.

Daugiau informacijos:

Tel. nr. +370 37 201808
el. paštas info@old-town.lt

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
  • Pardavėjas užtikrina, kad el.parduotuvėje parduodamos tik originalios bei kokybiškos prekės, atitinkamoms prekių grupėms suteikiant garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.
  • Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl besikeičiančių pakuočių ar kitų gamintojo pakitimų, neturinčių įtakos prekės kokybei.
 1. RINKODARA IR INFORMACIJA

12.1.Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el.parduotuvėje www.old-town.lt akcijas. 

12.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks sąlygų keitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.

12.3.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytu telefonu

 +370 37 201808 ir el.pašto info@old-town.lt adresu.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šių prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Pirkimo – Pardavimo sutarti susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje.
  • Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.
 2. ATSAKOMYBĖ
  • Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų – veiklos
   sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių,
   kurių negalima kontroliuoti.
  • Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir
   slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų
   teisingumą, tikslumą.
  • Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
  • Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai
   kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors
   tokia galimybė buvo suteikta.
  • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

PREKIŲ GRĄŽINIMO FORMA

Jeigu norite grąžinti prekes, galite užpildyti žemiau esančią formą nurodant:

 • užsakymo numerį
 • grąžinimo priežastį
 • sąskaitos numerį, į kurį norite gauti pinigus, jeigu skiriasi nuo mokėjimo metu naudotos sąskaitos